Od
wiosny do jesieni, gdy pozwala na to pogoda, regularnie jest sprzątanych 1300
km dróg i
torowisk. Każda ulica jest czyszczona przynajmniej raz w tygodniu. Tam,
gdzie jest taka potrzeba, a  także w miejscach reprezentacyjnych, sprzątanie odbywa się
częściej. W minionym roku ulice zostały posprzątane średnio 45 razy. Pojazdy,
które dbają o czystość jezdni, przejechały w sumie ok. 58 tys.
kilometrów.

Dla czystości, zdrowia i
bezpieczeństwa 

Sprzątanie
ulic i torowisk jest ważne zarówno dla estetyki miasta, jak i bezpieczeństwa kierowców. Zamiatarki usuwają z jezdni błoto i mokre
liście, na których łatwo o poślizg. Każde sprzątanie odbywa się na
mokro, co pozwala ograniczać szkodliwe dla zdrowia kurzenie i
pylenie.

Dezynfekcja miasta 

W
wyjątkowych, pandemicznych okolicznościach 2020 roku oprócz systematycznego mycia prowadziliśmy również dezynfekcję ulic. Wiosną, a następnie
jesienią, polewaczki zraszały wysoko ozonowaną wodą chodniki, przystanki i
infrastrukturę porządkową przy ulicach. Na ozonowanych trasach
znajdowały się węzły
przesiadkowe, uczęszczane przystanki i  ciągi komunikacyjne, a także szpitale i przychodnie. Prace
obejmowały ok. 400 km ulic tygodniowo. 

Drugie życie wody 

W
minionym roku w ramach ekoporządków ulice Warszawy zostały umyte wodą z basenów. W akcji wzięło
udział 5 warszawskich ośrodków sportowych, które zamiast zrzucać wodę do kanalizacji,
oddawały ją do dyspozycji służb oczyszczania miasta. Aż 2,5 mln litrów wody wykorzystano do umycia 2000 km warszawskich
ulic. Współpraca ma być kontynuowana również w tym
roku.

Pogotowie Porządkowe ZOM do
zadań specjalnych

Pogotowie
Porządkowe Zarządu Oczyszczania Miasta sprząta pozostałości po kolizjach i
wypadkach. Takich interwencji było w zeszłym roku 2,5 tys. Ekipy usuwają z
jezdni szkło z rozbitych szyb i elementy karoserii, a także likwidują plamy po
wycieku paliwa i oleju.  Przywrócenie ruchu na ulicy jest możliwe dopiero w momencie, gdy
Pogotowie Porządkowe dokładnie wyczyści miejsce wypadku. Szybkie działanie
Pogotowia przez całą dobę wpływa na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu.

Zagubione
ładunki

Pogotowie
Porządkowe sprząta również z jezdni ładunki, które spadły z samochodów lub zostały celowo zostawione, na przykład podczas
manifestacji. Takich interwencji w minionym roku było 3 tys. Wśród przedmiotów, które ekipy Pogotowia zabierały z jezdni, były zarówno potłuczone szyby, żwir, piasek i styropian, jak i warzywa,
bele siana czy odzież.

Zapobieganie
poślizgom

Dynamiczne
tempo działania Pogotowia jest istotne zwłaszcza w sytuacjach, gdy z pojazdu
wycieka olej, paliwo lub inna substancja, która może powodować zagrożenie poślizgiem. W zeszłym roku pogotowie
usunęło plamy o łącznej powierzchni 190 tys. m2.

Bezpieczeństwo
w mieście

Sygnał
do wyjazdu Pogotowie Porządkowe otrzymuje z Zarządu Oczyszczania Miasta. To tam
spływają meldunki od kontrolerów, którzy całodobowo monitorują miasto, a także od innych służb – Straży Miejskiej, policji czy miejskiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego. Pogotowie jest aktywne także podczas obchodów świąt państwowych,
imprez masowych i sportowych. Jest obecne na miejscu manifestacji i protestów, aby w razie potrzeby szybko usunąć zanieczyszczenia z ulic.

Mieszkańcy Warszawy doceniają
wysoki standard czystości i poziom prac porządkowych. W ostatnim badaniu
Barometr Warszawski czystość w Warszawie dobrze ocenia aż 92proc.
ankietowanych.