Jeżeli wykaże ona nieprawidłowości w zarządzaniu schroniskiem, wobec odpowiedzialnych zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje.

Władze
Warszawy podkreślają, że najważniejsze jest dla nich bezpieczeństwo
i komfort życia podopiecznych Schroniska „Na Paluchu”, dlatego stolica
robi wszystko, aby troska o zwierzęta w placówce stała na najwyższym poziomie.
Wyrazem tego jest m.in. realizowana właśnie modernizacja placówki obejmująca:
budowę nowej lecznicy geriatrycznej, nowego budynku administracyjnego,
przebudowę kociarni oraz adaptację istniejącego budynku administracyjnego do
potrzeb schroniska. Prace inwestycyjne rozpoczną się jeszcze w tym roku.
Zakończenie planowane jest na rok 2023.

Codzienna
troska o podopiecznych schroniska oraz sprawna realizacja planowanych
inwestycji to poważne wyzwania, które wymagają odpowiedniego zarządzania, a
także dialogu ze wszystkimi środowiskami, którym leży na sercu dobro placówki,
w szczególności z wolontariuszami.