Uchwała podjęta podczas sesji 18 lutego 2021 r. przyznaje dofinansowanie na remonty zabytków wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Pieniądze z budżetu miasta wesprą remonty, które zostaną przeprowadzone w tym roku.

Dotacje na remonty zabytków przyznajemy od kilkunastu lat. Dzięki nim poprawia się ich stan techniczny, gdy naprawiana jest np. izolacja fundamentów czy dachy, ale także estetyka elewacji. To ich wyremontowany wystrój powoduje, że Warszawa pięknieje.  W tym roku przyśpieszyliśmy termin składania wniosków o dotacje, dzięki czemu już w teraz jesteśmy po pierwszej decyzji radnych, którzy przyznali dofinansowanie na remont 32 zabytków – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Tak wczesny termin przyznania dotacji był możliwy dzięki temu, że zmieniliśmy termin przyjmowania wniosków. W październiku ubiegłego roku przyjęliśmy 136 wniosków o dofinansowanie na prace planowane w 2021 r. Komisja, w skład której weszli przedstawiciele Rady Miasta, eksperci i pracownicy Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, wybrała 32 projekty.

Kamienice, kościoły, cmentarz

Pula dotacji na ten rok to 8 mln złotych. Uchwała podjęta przez radnych przyznaje:
– prawie 2,7 mln zł na 16 zadań na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
– ponad 2,3 mln zł na 16 zadań przy zabytkach ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

Prace będą prowadzone w budynkach mieszkalnych, obiektach sakralnych oraz przy pomnikach nagrobnych. Dzięki otrzymanej dotacji właściciele zabytków przeprowadzą przede wszystkim remonty elewacji i dachów oraz wykonają izolacje przeciwwilgociowe fundamentów. Przyznane pieniądze pokryją maksymalnie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poszczególnych remontów. Kwota udzielonej dotacji na realizację jednego zadania nie przekracza 200 tys. zł.

W tym roku dzięki miejskim dotacjom będą remontowane kamienice na Starym Mieście przy Wąskim i Szerokim Dunaju, Krzywym Kole, Freta, Starej. W Śródmieściu m.in. domy przy ulicach Wilczej, Koszykowej, Puławskiej, a na Pradze przy ul. Jagiellońskiej i na pl. Hallera. Kontynuowane będą remonty w kościołach pw. Wszystkich Świętych i św. Wojciecha, a także w Kolonii Wawelberga. Dotacje pozwolą na konserwację 14 pomników nagrobnych na Powązkach.

Refundujemy remonty zeszłoroczne

Pozostałe środki – przeznaczone na dotacje dla kolejnych zabytków – zostaną rozdysponowane w późniejszym terminie. Z tej puli będą pochodzić także pieniądze na refundację remontów przeprowadzonych w 2020 r. Właściciele będą mogli o nie wnioskować od 1 do 30 kwietnia 2021 r.

Lista przyznanych dotacji znajduje się na stronie zabytki.um.warszawa.pl.