Dziennikarzy
zainteresowanych obsługą medialną uroczystości prosimy o dokładne wypełnienie
formularza akredytacyjnego zamieszczonego na stronie nowa.um.warszawa.pl w
nieprzekraczalnym terminie do
23.07. 2021 r. do godz. 23.59.

Z uwagi na
ograniczoną pulę miejsc Wydział Prasowy Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie
prawo do określania limitu liczby
dziennikarzy
 podczas niektórych uroczystości. O
szczegółach obsługi medialnej poinformujemy w osobnym komunikacie.

Do sektorów prasowych będą mogły wejść osoby, których
nazwiska znajdują się na listach akredytacyjnych i które posiadają
identyfikator główny oraz – obowiązującą w niektórych miejscach – kartę
poolową.

Zachęcamy do śledzenia wybranych uroczystości online
na stronie:

www.um.warszawa.pl/powstaniewarszawskie

Bezpośredni
link do formularza: Akredytacje |
Urząd m.st. Warszawy (um.warszawa.pl)

pozycjonowanie stron warszawa