Komisja Konkursowa uznała, że kandydatura Artura Tyszkiewicza w najwyższym stopniu spełnia przyjęte kryteria oceny, a przedstawiona przez niego koncepcja programowa była najpełniejsza i zawierała plan rozwoju instytucji z zachowaniem jej dotychczasowej linii programowej. 

Na konkurs wpłynęły 4 zgłoszenia. Autorskie koncepcje programowe oceniała dziewięcioosobowa komisja pod przewodnictwem Artura Jóźwika, dyrektora Biura Kultury. Oprócz przedstawicieli Miasta w komisji byli także reprezentanci związków zawodowych Teatru Ateneum, przedstawiciele Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przedstawiciel Związku Artystów Scen Polskich oraz Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów.

 

Nowy dyrektor

Artur Tyszkiewicz jest uznanym reżyserem teatralnym i dubbingowym. Już w czasie studiów (na wydziale reżyserii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, który ukończył w 1997 roku) był asystentem Erwina Axera i Macieja Englerta w Teatrze Współczesnym. 

W latach 2011-2016 pełnił funkcję dyrektora artystycznego w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Współpracował też z innymi teatrami w kraju, między innymi z warszawskimi – Współczesnym, Dramatycznym i Ateneum (tu zrealizował w 2011 roku „Shitz” na podstawie tekstu Hanocha Levina, a w 2015 „Rzeźnię” Sławomira Mrożka).

Funkcję dyrektora Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza Artur Tyszkiewicz ma objąć 1 września 2021 r.