Wśród wymagań
stawianych kandydatom/kandydatkom są: wykształcenie wyższe, minimum 5-letnie
doświadczenie przy tworzeniu projektów kulturalnych lub pracy w instytucji
kultury, organizacji pozarządowej w obszarze kultury oraz minimum 3-letnie
doświadczenie w zarządzaniu zespołem.Warszawskie Muzeum Karykatury to jedyna
tego typu placówka w Polsce. Pomysłodawcą, a później długoletnim dyrektorem był
rysownik i satyryk Eryk Lipiński, którego imię Muzeum nosi od 2002 roku. W zbiorach posiada ponad 25 tysięcy
rysunków (karykatury, rysunki satyryczne, plakaty) oraz obiekty z malarstwa i
rzeźby. Najstarsze pochodzą z XVII wieku.

Miasto
Stołeczne Warszawa oczekuje, że przedstawiony przez kandydatów na
dyrektora/dyrektorkę autorski program działania będzie odwoływać się do dorobku
Muzeum i specyfiki jego zbiorów. Jednocześnie pokazywałby on możliwości, jakie
przed karykaturą, rysunkiem satyrycznym, komiksem otwierają nowe technologie i
media. Zaproponowany program działania Muzeum powinien wpisywać się w
strategiczne dokumenty Miasta Stołecznego Warszawy (ze szczególnym zwróceniem
uwagi na Strategię #Warszawa2030 oraz Politykę kulturalną).

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań wobec
kandydujących, a także niezbędnych dokumentów, można znaleźć w  Biuletynie
Informacji Publicznej m. st. Warszawy
.

pozycjonowanie stron warszawa