To jedno  z narzędzi nowoczesnego systemu zarządzania zielenią w stolicy. Efekty można od teraz oglądać w miejskim serwisie mapowym.

– Warszawa to pierwsze miasto w Polsce, które podjęło się takiego zadania, Dzięki mapie będziemy w stanie lepiej zarządzać miejską zielenią – określić, w których miejscach drzew jest mniej, gdzie przerwane są korytarze ekologiczne i gdzie nasi ogrodnicy i dendrolodzy powinni w pierwszej kolejności przeprowadzić badania. Ułatwi nam to ochronę starych drzew i pozwoli planować sadzenie nowych. Dzięki pozyskanym danym będziemy w stanie obliczyć nie tylko stopień pokrycia koronami drzew poszczególnych rejonów miasta, ale także oszacować ilość pochłanianego przez nie dwutlenku węgla, produkowanego tlenu, czy określić kształtowanie się miejskich wysp ciepła – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni (wypowiedź wideo do pobrania wypowiedź audio w załącznikach).

Mapa Koron Drzew, wykorzystując innowacyjne metody teledetekcyjne i analityczne, pozwala na kompleksowe zobrazowanie zieleni wysokiej w całej Warszawie. Mapa określa lokalizację i zasięg koron drzew, a także ich zróżnicowanie gatunkowe, stopień ulistnienia czy kondycję zdrowotną. Dzięki tym danym wiemy m.in. na jakim obszarze powinniśmy pilnie skoncentrować działania pielęgnacyjne, gdzie należy wprowadzić nowe nasadzenia, a w którym miejscu zieleń jest w najlepszym stanie.

Mapa Koron Drzew dostarcza także informacji niezbędnych do kształtowania polityki rozwoju zieleni miejskiej i adaptacji do zmian klimatu. Dzięki pozyskanym danym możliwe jest obliczenie m.in. stopnia pokrycia koronami drzew poszczególnych terenów, szacowanie ilości pochłanianego przez drzewa dwutlenku węgla, produkcji tlenu czy kształtowania się miejskiej wyspy ciepła.

7 milionów koron drzew, czyli 1/3 powierzchni miasta

Odebraliśmy drugą i ostatnią część opracowania, dzięki czemu zmapowaliśmy już zieleń wysoką w całej Warszawie. Oznacza to, że zidentyfikowaliśmy 7 121 197 koron drzew oraz wiemy, że:

– łączna powierzchnia koron drzew w Warszawie wynosi 165 km2, co stanowi 32 proc. powierzchni miasta,

– najwyższe drzewo ma ponad 44 m,

– najliczniej reprezentowane w Warszawie drzewa to sosny (29 proc.) oraz dęby (12,6 proc.).

Mapa Koron Drzew to jeden z elementów kompleksowego systemu zarządzania warszawską zielenią. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Zarządu Zieleni.

Jak powstała mapa?

Do jej wykonania stosowane były nowoczesne metody analityczne z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego. Mapa opiera się na danych różnego typu – lotniczym skaningu laserowym, zobrazowaniach hiperspektralnych oraz zdjęciach RGB, pozyskanych podczas dwóch misji fotolotniczych.

Mapa objęła drzewa rosnące w granicach miasta, o minimalnej wysokości 3 m i powierzchni korony 7 m2. Nie uwzględnia ona roślin rosnących pod okapem koron innych drzew. Szacujemy, że uwzględniając również obiekty niewidoczne na zdjęciach lotniczych, w sumie w Warszawie rośnie niemal 9 milionów drzew.

Mapa jest dostępna w miejskim serwisie mapowym w zakładce Zieleń.