Mazowiecka uchwała
antysmogowa została przyjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego 24
października 2017 r. i weszła w życie 11 listopada 2017 r. Dotyczy ona wszystkich
użytkowników urządzeń o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw
stałych, w szczególności użytkowników pieców, kominków i kotłów. Celem uchwały
jest ograniczenie negatywnego wpływu instalacji grzewczych na zdrowie
mieszkańców i środowisko.

Z perspektywy czasu zapisy
uchwały przyjętej w 2017 r. są mało efektywne, ponieważ poprawa jakości
powietrza zachodzi zbyt wolno. Dlatego Samorząd Województwa Mazowieckiego przystąpił
do prac nad zmianą obowiązującej uchwały, uwzględniając dodatkowe zakazy:

 • stosowania węgla kamiennego oraz paliw stałych
  produkowanych z wykorzystaniem tego węgla na obszarze Miasta Stołecznego
  Warszawy od 1 lipca 2024 r.
 • stosowania wszelkich paliw stałych na obszarze gmin z
  terenu powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego,
  piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego,
  wołomińskiego oraz Miasta Stołecznego Warszawa od 1 lipca 2030 r.

W projekcie uchwały
zmieniającej założono również wydłużenie terminów wymiany urządzeń grzewczych, które
nie spełniają wymogów obowiązującej uchwały antysmogowej, tak aby zmiany takie
nie były wprowadzane w trakcie sezonu grzewczego.

Projekt uchwały zmieniającej obowiązującą uchwałę można znaleźć na stronie
Samorządu Województwa Mazowieckiego
(na dole strony
w sekcji „Pliki do pobrania”).

Projektowana zmiana jest
zgodna z treścią deklaracji z dnia 26 lutego 2020 r., która została zawarta
podczas III Kongresu Czystego Powietrza pomiędzy Samorządem Województwa
Mazowieckiego i Miastem Stołecznym Warszawa. Miasto Stołeczne Warszawa zadeklarowało
wówczas gotowość wprowadzenia zakazu spalania węgla.

Podobne uchwały, które
zostały wprowadzone w innych miastach w Polsce, miały kolosalny wpływ na
poprawę jakości powietrza. Przykładem może być Kraków, który od 1 września 2019
r. wprowadził zakaz ogrzewania lokali paliwami stałymi. W rezultacie działań
miasta średnie stężenie pyłów zawieszonych w sezonie grzewczym spadło o ponad
40% (45,42% dla PM10 i 43,76% dla PM2,5) w latach 2012-2020. Z kolei średnie
stężenie benzo(a)pirenu spadło o 42,82% w latach 2014-2020. Znaczący spadek
stężeń tych substancji jest szczególnie ważny z punktu widzenia ochrony zdrowia
i życia ludzkiego.

Czyste powietrze jest ważne dla nas wszystkich. Warszawa
dąży do poprawy jakości powietrza, między innymi poprzez oferowanie mieszkańcom
atrakcyjnego dofinansowania na wymianę przestarzałego, wysokoemisyjnego źródła
ogrzewania. Jeszcze tylko w tym roku mieszkańcy mogą uzyskać 90% warszawskiej
dotacji. W przyszłym roku wysokość dofinansowania wyniesie 70%, a od 2023 r.
mieszkańcy będą musieli wymienić źródło ogrzewania z własnych środków. Więcej
informacji o dotacjach można znaleźć na stronie internetowej
Urzędu m.st. Warszawy
.

Twoje zdanie się
liczy!

Uchwała
antysmogowa jest aktem prawa miejscowego i dotyczy wszystkich mieszkańców
województwa mazowieckiego. W związku z tym Zarząd Województwa Mazowieckiego prowadzi
konsultacje społeczne, które ruszyły 1 lipca i będą trwać do 16 sierpnia 2021 r.

Uwagi do projektu
uchwały zmiany obowiązującej uchwały antysmogowej można zgłaszać na 3 sposoby:

 1. za pomocą formularza elektronicznego;
 2. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa (uwagi i wnioski należy zgłaszać na formularzu dostępnym do pobrania na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego);
 3. ustnie – do protokołu (w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. ks. I.Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa, III piętro, pokój 308,310 i 311 i 314; w przypadku wizyty w urzędzie należy wcześniej się na nią umówić);

Ponadto, 30
lipca 2021 r. o godzinie 9.00, w formie online (w aplikacji MS Teams)

odbędzie się otwarte spotkanie, które jest częścią trwających konsultacji
społecznych. Spotkanie otworzy prezentacja założeń projektu zmian, a następnie
każdy z uczestników spotkania będzie mógł się wypowiedzieć. Wszystkie
wypowiedzi zostaną potraktowane jako uwagi wniesione ustnie do protokołu, w ramach
konsultacji społecznych. Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić i
przesłać do 25 lipca 2021 r. formularz
rejestracyjny
.

Co dalej?

Wszystkie
opinie, uwagi i wnioski wniesione w terminie zostaną rozpatrzone przez Zarząd
Województwa Mazowieckiego. W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do
kontaktu z Wydziałem Emisji i Ochrony Powietrza: [email protected]