Warszawscy leśnicy najbliższe tygodnie przeznaczą na konieczne prace pielęgnacyjne, które obejmą niemal 100 hektarów lasów. Muszą z nimi zdążyć przed okresem lęgowym ptaków. Usuniemy gatunki inwazyjne, drzewa obumarłe oraz te, które zagrażają bezpieczeństwu publicznemu oraz stabilności lasu.

Staramy się, aby prace niezbędne ze względu na utrzymanie trwałości drzewostanów w trudnych miejskich warunkach były realizowane w sposób jak najmniej szkodzący przyrodzie.

Leśnicy usuną pojedyncze drzewa o wadliwej budowie, osłabione i obumierające w wyniku żerowania kornika ostrozębnego lub obecności jemioły. Rozluźnią też przegęszczone fragmenty drzewostanu, usuną gatunki inwazyjne.

Cięcia, które mają charakter wyłącznie pielęgnacyjny, poprawią warunki wzrostu i stabilność lasu – drzewom pozostałym po zabiegu pozwolą na rozbudowę ich koron i wzmocnienie pni. Ewentualnie powstałe luki w zadrzewieniu zostaną uzupełnione nowymi nasadzeniami, by odnowić las.

Kontrola drzew nie wykazała obecności na nich gniazd lub dziupli lęgowych ptaków.

W pierwszym kwartale tego roku pracami są objęte następujące rejony:

  1. Las Bródno w rejonie ul. Ludwika Kondratowicza,
  2. Las Bemowo, w rejonie ulic Kaliskiego, Grotowskiej, Kutrzeby oraz Radiowej,
  3. Wydma Żerańska,
  4. Las Dąbrówka, w rejonie ulic Płochocińskiej, Ciupagi oraz Majorki,
  5. fragment Lasu Młociny
  6. fragment otuliny rezerwatu przyrody Las Bielański.

Wszystkie prace są realizowane na podstawie wskazań gospodarczych Planów Urządzania Lasów dla Dzielnic Bielany, Białołęka i Targówek.

Planowany termin zakończenia prac to koniec marca 2021 r.

Więcej nt. działań Lasów Miejskich na kanale YouTube.