Konsekwentnie stawiamy
na edukację. Wydatki na oświatę to największa pozycja w naszym budżecie.
Wybudowaliśmy już 24 nowe placówki. W tym szkołę podstawową i przedszkole przy
ul. Zaruby dla uczniów i przedszkolaków z rejonu Kabat
– mówi Rafał
Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Ursynowski zespół składa się
z 8-oddziałowego przedszkola dla 200 dzieci i szkoły podstawowej z 16 klasami
dla około 420 uczniów. Powstał według koncepcji warszawskiej Pracowni
Projektowej OOA Macieja Siudy – zielonych podwórek szkolnych nawiązujących do
sąsiadującego z placówką lasu Kabackiego – wybranej w 2017 roku w konkursie
architektonicznym. Był to pierwszy taki konkurs dotyczący placówki oświatowej w
Warszawie.

Obie instytucje posiadają
niezależne wejścia, wewnętrzne dziedzińce zapewniające uczniom cenny,
bezpośredni kontakt z naturą, strefy edukacyjne i rekreacyjne. Budynki wykonano
z naturalnych materiałów. W zachodniej części kompleksu znajduje się część
przedszkolna, a szkolna we wschodniej. Do szkoły wchodzi się od ul. Jerzego
Zaruby 7, a do przedszkola od strony ul. Iwanowa-Szajnowicza 5. Dojazdy i
parkingi powstały przy ul. Iwanowa-Szajnowicza.

Cieszę się, że po wielu
latach starań udało się zakończyć tak ważną inwestycję. Jest ona dopełnieniem
systemu szkół na terenie Ursynowa i kończy batalię ze zjawiskiem
dwuzmianowości. Nowa szkoła zapewni komfort nauki uczniom, także w szkołach
ościennych.  A przeniesione tam przedszkole integracyjne będzie miało
bogatą ofertę zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

tłumaczy burmistrz Ursynowa, Robert Kempa.

Przeniesienie do zespołu
przedszkola integracyjnego pozwoli na zaadaptowanie wolnej przestrzeni w
budynku przy ul. Teligi dla przedszkola specjalnego. W tej chwili dysponuje ono
powierzchnią niewystarczającą w stosunku do potrzeb dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. Stworzy to także możliwość zwiększenia liczby wolnych
miejsc na Ursynowie dla dzieci, które potrzebują pomocy
psychologiczno–pedagogicznej oraz odpowiedniej przestrzeni edukacyjnej z uwagi
na prowadzone terapie.

Wykonawcą zespołu
szkolno-przedszkolnego było konsorcjum firm: Balzola Polska” Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie i Construcciones y Promociones Balzola S.A. z siedzibą w
Hiszpanii. Koszt wyniósł 46,19 mln zł.

Relację z wizyty prezydenta
Rafała Trzaskowskiego w nowej placówce można zobaczyć tutaj.

Warszawa dla uczniów

W 2019 i 2020 r. stolica
przeznaczyła na edukację aż 9,3 mld zł. W tym roku wydatki na oświatę wyniosą
prawie 5 mld zł. To największa pozycja w budżecie Warszawy.

Na inwestycje oświatowe w
2021 r. przeznaczymy 273 mln zł, w tym m.in. 35,3 mln zł na budowę zespołu
szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka–Jeziorańskiego, 24,9 mln zł na
rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3 oraz 23 mln zł na
budowę zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German.

Do użytku za kadencji
prezydenta Rafała Trzaskowskiego oddaliśmy już 15 przedszkoli i 9 szkół (osiem
podstawówek i jedną szkołę zawodową).

Obecnie trwa budowa
kolejnych kilkunastu szkół i przedszkoli, a 14 placówek jest planowanych (10
przedszkoli i 4 szkół). W tym roku zakończą się m.in. prace przy budowie szkół
przy ul. A. German, J. Nowaka Jeziorańskiego/Fieldorfa i Karlińskiego oraz
przedszkoli przy ul. Siemiatyckiej, ul. Maklakiewicza, ul. Bernardyńskiej i al.
Niepodległości
– informuje Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st.
Warszawy.