Pół miliona złotych trafi 27 stołecznych
ogrodów, w sumie w całym województwie dofinansowano 89 projektów.  Dotacje pochodzą z dwóch źródeł: z budżetu
m.st. Warszawy  – 250 000 zł i tyle
samo z budżetu samorządu wojewódzkiego.

To kolejne wsparcie dla warszawskich działkowców planujących przebudowę
czy modernizację infrastruktury ogrodowej. Doceniamy ich pracę i znaczenie
ogrodów działkowych dla zielonej przestrzeni miejskiej, dlatego już po raz
drugi wszystkie stowarzyszenia ogrodowe mogły ubiegać się o środki w otwartym konkursie  prowadzonym przez samorząd Mazowsza
– mówi Michał Olszewski zastępca prezydenta. 

Nagrodzone dotacją projekty
dotyczą m.in wymiany bram, budowy ogólnodostępnych toalet, instalacji
oświetleniowej czy przyłącza do wodociągu. Niektórzy działkowcy chcą za
otrzymane środki wyremontować aleje ogrodowe, a jeden z beneficjantów kupi
rębak do gałęzi.

Na terenie Warszawy
jest 151 Rodzinnych Ogrodów Działkowych zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców
i kilkanaście innych stowarzyszeń opiekujących się ogródkami na terenie miasta.

Podobnie jak w ubiegłym roku pomoc finansowa
to efekt Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021
realizowanego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.

pozycjonowanie stron warszawa