Pomnik Jana Zachwatowicza
(1900-1983) – architekta, historyka architektury, profesora Wydziału
Architektury Politechniki Warszawskiej zostanie wzniesiony na Międzymurzu Jana
Biegańskiego
(na działce ewidencyjnej nr 21 w obrębie
5-02-11). Będzie przedstawiał postać profesora wraz z tablicą o treści:
„1900-1983 JAN ZACHWATOWICZ ARCHITEKT ODBUDOWANEJ WARSZAWY”. Zostanie wykonany
z brązu odpornego na ścieranie i pokrytego patyną przez Pracownię Rzeźby FORMA
Karol Badyna.

Za budowę odpowiada
śródmiejski Zarząd Terenów Publicznych. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, powinien
być gotowy już pod koniec grudnia br.

Jan
Zachwatowicz
był organizatorem i twórcą tzw. „polskiej
szkoły konserwacji” — odbudowy zabytków w okresie Drugiej Rzeczypospolitej i po
1945 r. W latach 30-tych na zlecenie prezydenta Stefana Starzyńskiego prowadził
prace przy odsłonięciu murów obronnych Starego Miasta w Warszawie. A po wojnie,
w latach 1945-1957 pełnił funkcję Generalnego Konserwatora Zabytków. Był
autorem koncepcji odbudowy Starego Miasta w Warszawie, prezesem Międzynarodowej
Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Zabytkowych ICOMOS. Kierował także odbudową
Zamku Królewskiego w Warszawie i był autorem koncepcji prac konserwatorskich
przy resztkach gotyckich murów obronnych i gotyckim moście na pl. Zamkowym.

Współredagował
Międzynarodową Kartę Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Miejsc
Zabytkowych, zwaną Kartą Wenecką. Jest również autorem znaku graficznego
Błękitnej tarczy – zwycięskiego projektu w konkursie ogłoszonym wśród
uczestników Konwencji Haskiej z 1954 r.