Mimo że widok ludzi w maseczkach stał się nieodłącznym elementem ulicy, to nadal apelujemy, aby pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego i dbać o bezpieczeństwo.

Miejska kampania informacyjna o COVID-19

W związku z wprowadzanymi przez rząd
obostrzeniami na kolejnych etapach walki z epidemią, informujemy o aktualnych
wytycznych sanitarnych.

Przygotowaliśmy serię plakatów o obowiązku
zasłaniania twarzy i ust, zachowania dystansu społecznego i prawidłowym myciu i
dezynfekowaniu rąk. Grafiki pojawiły się na przystankach, w pojazdach transportu
miejskiego, na słupach i bilbordach. W trosce o wszystkich mieszkańców i osoby,
które przebywają w Warszawie, materiały informacyjne zostały przygotowane
również w językach angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

Szeroko zakrojoną kampanię informacyjną prowadzimy
również za pośrednictwem miejskich kanałów informacyjnych – na stronie
internetowej um.warszawa.pl, gdzie zamieszczamy miejskie aktualności,
przygotowaliśmy specjalną zakładkę „Koronawirus” – kompendium wiedzy dla mieszkańców podczas
trwania epidemii. Znajdują się tam również szczegółowe informacje o ofercie
pomocowej miasta, w tym o systemie „Warszawa Wspiera”, który uruchomiliśmy z
końcem marca br. W ramach programu osoby starsze, samotne i potrzebujące mogą
liczyć na wsparcie psychologiczne, pomoc w zakupie leków i żywności. System
„Warszawa Wspiera” funkcjonuje we wszystkich dzielnicach miasta, a obecnie jest
nim objętych ponad 800 osób. Dotychczas z pomocy skorzystało już ponad 3 tys.
mieszkańców.

Więcej o dzielnicowych zespołach „Warszawa
Wspiera” na stronie ochotnicy.waw.pl-system-warszawa-wspiera.

Bieżące informacje o nowych zaleceniach oraz
przypomnienie o obowiązujących zasadach komunikujemy również w miejskich
mediach społecznościowych.

Dodatkowo w lokalnych rozgłośniach radiowych
emitowano spoty uświadamiające mieszkańcom, że przestrzeganie wytycznych
sanitarnych chroni przed zachorowaniem nie tylko nas samych, ale również
naszych bliskich. Obecnie te spoty informacyjne są wyświetlane na ekranach w
komunikacji miejskiej.

 

Dbamy o zdrowie mieszkańców

Jako miasto rozszerzyliśmy również programy
szczepień przeciwko grypie, której objawy – szczególnie w początkowej fazie
choroby – są podobne do zakażenia koronawirusem. Mimo bardzo dużych problemów z
dostępnością szczepionek na rynku, z miejskiego programu bezpłatnych szczepień
„Grypa 65+” skorzystało już blisko 36 tys. warszawskich seniorów.

Zabezpieczyliśmy w budżecie miasta pieniądze na
szczepienia przeciw grypie dla kobiet w ciąży, małych dzieci oraz pracowników
sektora miejskiej oświaty i pomocy społecznej – podkreślamy, że realizacja tych
programów zależy od liczby szczepionek dostępnych na rynku.

W miejskich przychodniach uruchomiliśmy 17
punktów wymazowych, w których mieszkańcy mogą bezpłatnie wykonywać testy pod
kątem zakażenia koronawirusem – świadczenia te są finansowane przez NFZ. Obecnie
wszystkie punkty są czynne również w soboty i niedziele, a 11 z nich działa w
formule drive-thru. Dotychczas w
miejskich punktach wymazowych pobrano łącznie ponad 41 tys. próbek.

Przypominamy, że na mocy decyzji wojewody
mazowieckiego lub Ministra Zdrowia, sześć szpitali nadzorowanych przez Warszawę
(Bielański, Czerniakowski, Grochowski, Wolski, Praski, Inflancka) pracuje na II
poziomie zabezpieczenia i leczy pacjentów z potwierdzonym zakażeniem COVID-19.
Jednocześnie trwają prace, aby przyspieszyć budowę Szpitala Południowego na
Ursynowie i przygotować placówkę jako szpital tymczasowy. Planujemy przyjęcie
pierwszych pacjentów „covidowych” w połowie lutego przyszłego roku. W szpitalu
znajdzie się 300 łóżek dla chorych na koronawirusa, w tym 80 łóżek
respiratorowych.

 

Transport i komunikacja – aby było
bezpiecznie

Od początku epidemii zwróciliśmy się do
wszystkich operatorów komunikacji miejskiej o zwiększenie nadzoru nad służbami
sprzątającymi oraz podjęliśmy decyzję o używaniu środków dezynfekcyjnych przy
czyszczeniu powierzchni, z którymi pasażerowie mają najczęściej bezpośredni
kontakt – kasowniki czy poręcze. Dodatkowo wszystkie przyciski, które służą do
otwierania drzwi przez pasażerów, zostały wyłączone i zasłonięte. Kierowcy i motorniczy
sami je otwierają. Na czas epidemii pojazdy transportu publicznego zatrzymują
się również na wszystkich przystankach, również tych na żądanie.

Dla bezpieczeństwa kierowców i motorniczych
wydzieliliśmy też specjalne wyłączone strefy na przodzie pojazdów.

Dodatkowo na monitorach w pojazdach
komunikacji miejskiej prezentowane są rekomendacje Ministerstwa Zdrowia, w jaki
sposób chronić się przed wirusem oraz jak postępować, gdy istnieje podejrzenie
zakażenia.

 

E-urząd – jak załatwić sprawę bez wychodzenia z domu

Aby
ograniczać sprawy, które mieszkańcy załatwiają w urzędzie, przypominamy
również, że wiele spraw można załatwić bez wychodzenia z domu – poprzez
platformę ePUAP. Warunkiem skorzystania z
takiej usługi jest konieczność posiadania profilu zaufanego lub podpisu
kwalifikowanego. W toku prowadzonych postępowań może zaistnieć potrzeba
osobistego stawiennictwa w urzędzie, aby przedstawić dodatkową dokumentację lub
odebrać gotowe dokumenty.

Wizyta w urzędzie
jest niezbędna chociażby w przypadku spraw z zakresu dowodów osobistych,
ewidencji ludności czy rejestracji pojazdów. Z kolei w sposób elektroniczny
można np. wysłać zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu.

Mieszkańcy
mogą w sposób elektroniczny załatwić poniższe sprawy (przykłady):

 • wniosek o
  wydanie dowodu osobistego;
 • zgłoszenie
  miejsca pobytu;
 • zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu;
 • wniosek o
  wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia;
 • wniosek o
  udzielenie dotacji na odnawialne źródła energii;
 • wniosek
  Rodzina 500+;
 • wniosek o
  wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach bądź stwierdzające zaległość z
  tytułu podatków;
 • deklaracja,
  korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.