Muzyka
tradycyjna, w postaci wspólnego grania, śpiewania i tańca tworzy poczucie
wspólnoty, którego po miesiącach pandemicznej izolacji wszyscy bardzo
potrzebujemy – 
podkreślają
organizatorzy. Nie pierwszy już raz przygotowali edycję mocno zwróconą ku
Wschodowi, z udziałem gości zza wschodniej granicy.

Festiwal Wszystkie Mazurki Świata
„Patrząc na Wschód” będzie wypełniony śpiewem  w zespołach i
solo, w monodii i wielogłosie, a capella i z instrumentami, pieśniami
obrzędowymi i przyśpiewkami. Przygotowano dwa specjalne koncerty: “Przesilenie”
(16 czerwca), z pieśniami z Polesia i Wołynia oraz “Posłuchajcie ja was
proszę…” (17 czerwca) ze śpiewanymi opowieściami, najczęściej z
towarzyszeniem liry, w których usłyszymy m. in. Adama Struga, Jacka Hałasa,
Kaję i Janusza Prusinowskich, zespół Z Lasu i gości z Ukrainy: Andrija Liaszuka
i zespół Horyna.

Jak zwykle będzie też muzyka taneczna.
Obecny zawsze na festiwalu oberkowy i mazurkowy repertuar poszerzony
zostanie tym razem o tańce łuku Karpat, od Żywca po Maramuresz (koncert “Cztery
strony Karpat”, 18 czerwca). Obok muzyków z Beskidu Żywieckiego i Podhala
wystąpi kapela Hudaki Village Band z muzyką Zakarpacia, romską i
rumuńską. 

Festiwal tradycyjnie rozpocznie się
koncertem Laureatów Konkursu Stara Tradycja (15 czerwca). A Finałem
Festiwalu będzie całodzienne Targowisko Instrumentów i Noc Tańca, czyli
całonocnych koncertów z muzyką do tańca. Na Targowisko Instrumentów zapraszani
są twórcy z całej Polski. Można na nim zakupić tradycyjne instrumenty, ale można
też po prostu je obejrzeć, dotknąć, przyjrzeć się ich budowie. Podczas
sobotniego spotkania nie zabraknie Małych Mazurków muzycznych atrakcji
dla dzieci.

Całość odbywa się w Narodowym Instytucie
Kultury i Dziedzictwa Wsi przy Krakowskim Przedmieściu 66. Część wydarzeń
(koncerty oraz fragment Nocy Tańca) będzie transmitowana online na profilu
Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata Bemowskiego Centrum Kultury oraz Domu
Kultury TuPraga.

Projekt
jest współfinansowany przez Miasto st. Warszawę.

Więcej informacji na
stronie www.festivalmazurki.pl