„Przeglądy Technologiczne” to cykliczne spotkania
organizowane przez m.st. Warszawę, które
dają możliwość nawiązania relacji między firmami i urzędem, rozmowy o
konkretnych rozwiązaniach, z których samorządy mogłyby skorzystać.  Są okazją do wymiany wiedzy, prezentacji pomysłów
i prototypów, dyskusji o technologiach i perspektywach ich zastosowania w
przestrzeni miast.

– Dzielenie się to przyszłość naszego świata”.
Trudno nie zgodzić się ze słowami amerykańskiej badaczki nowych technologii i
trendów – Rachel Botsman. Współdzielenie jest bowiem jedną z najważniejszych
cech inteligentnych miast i kluczowym elementem koncepcji smart city 3.0.
Ekonomia współdzielenia oferuje samorządom innowacyjne rozwiązania
umożliwiające racjonalne gospodarowanie zasobami, świadczenie usług lub wspólne
korzystanie z aktywów, zasobów, czasu, umiejętności bądź kapitału
– mówi  Karolina Zdrodowska, dyrektor koordynator ds.
przedsiębiorczości i dialogu społecznego.

Podczas #7 „Przeglądu Technologicznego” swoje
rozwiązania technologiczne związane z ekonomią współdzielenia zaprezentowało 7 firm:

 • Broomee Technologies – system do współdzielonego
  transportu zbiorowego.
 • Firma ForLogistic.com – platformę sprzedażową
  łączącą właścicieli magazynów z najemcami.
 • Plenti – aplikację mobilną umożliwiającą
  wypożyczenie sprzętów elektronicznych z dostawą do domu.
 • Take&Drive – platformę nowoczesnej mobilności
  ułatwiającą podróżowanie po mieście – mieszkańcy na jednej mapie mają
  informacje o różnych formach dostępnego transportu (m.in. transport publiczny,
  carsharing, hulajnogi i miejskie rowery).
 • Firma BS Group – aplikację BallSquad, która daje
  możliwość szybkiej rezerwacji online i wyszukania publicznych obiektów
  sportowych z dodatkowymi funkcjami społecznymi takimi jak: tworzenie gier ze
  znajomymi, kompletowanie niepełnych zespołów, rozdzielanie płatności między
  graczami.
 • Cities AI – metodę zbierania danych i
  wykorzystywania autorskiej sieci neuronowej (AI) oraz technikę computer vision
  do liczenia przechodniów na ulicach.
 • Firma ShareMap opowiedziała o prowadzonych pod
  patronatem Urzędu Transportu Kolejowego pracach badawczych nad Lekkimi
  Autonomicznymi Pojazdami Szynowymi mających na celu walkę z wykluczeniem
  komunikacyjnym poszczególnych grup społecznych.

Partnerami wydarzenia byli: Unia Metropolii
Polskich, Fundacja Venture Cafe Warsaw oraz District Hall.  Kolejne spotkanie z cyklu „Przeglądy Technologiczne”
planowane jest na jesień 2021 r.