Konserwacja
wszystkich elewacji zabytkowego drewniaka przy ul. Fletniowej 2 na Białołęce
dobiegła końca. W grudniu ubiegłego roku zakończył się remont elewacji
północnej, który był ostatnim etapem konserwacji ścian zewnętrznych. Można już
podziwiać urodę budynku, z charakterystyczną, bogatą dekoracją snycerską.

Zachowane
elementy wystroju zostały oczyszczone, a następnie poddane zabiegom
wzmacniającym i biobójczym. Konserwatorzy pieczołowicie odtworzyli dekoracje,
których brakowało, biorąc na wzór te istniejące. Zdobienia z frezowanych
listew, ażurowych ornamentów oraz fałszywe okienka i liczne sterczyny dają
imponujący efekt. Dekoracyjna forma budynku przypomina otwockie świdermajery.

Ciekawostką
odkrytą podczas remontu na części ściany północnej jest oryginalna izolacja
cieplna wykonana z gliny. Właściciel domu zdecydował się ją zostawić jako
świadka historycznych rozwiązań technologicznych. Ponadto w ubiegłym roku
budynek zyskał nowe, porządne pokrycie dachu z blachy tytanowo-cynkowej.

Willa
będzie oliwkowa

To
jednak jeszcze nie koniec prac. W tym roku właściciel domu planuje pomalowanie
elewacji na ciepły, oliwkowy kolor. Został on dobrany na podstawie zachowanych
śladów oryginalnej farby. Budynek otrzyma także nowe okna, będące wierną
repliką zachowanej stolarki.

Kilka
lat temu willi groziło zawalenie. Załamane stropy, uszkodzone ściany
konstrukcyjne, dziurawy dach, wszechobecna wilgoć i grzyb stwarzały poważne
obawy o jego przyszłość. Jednak dzięki trwającym od 2017 r. kolejnym etapom
kompleksowego remontu, ten cenny przykład architektury drewnianej w Warszawie
został uratowany. Co więcej, dzięki profesjonalnym zabiegom konserwatorskim,
możliwe było zachowanie znacznie większej części oryginalnej konstrukcji niż
pierwotnie zakładano. Prace od samego początku są prowadzone dzięki dotacji z
budżetu m.st. Warszawy, które przeznaczyło na ten cel przeszło 1,4 mln zł.

Ta
perła warszawskiej architektury drewnianej powstała ok. 1900 r. Obiekt jest świadectwem
ambitnych planów rejenta Krzysztofa Kiersnowskiego, który chciał na terenie
Płud utworzyć podmiejskie letnisko.

Warszawa
przeznacza dotacje na remonty zabytków

Rok
2020 zamknęliśmy liczbą 80 zabytków, które zostały wyremontowane dzięki dotacji
m.st. Warszawy. Na ten cel stolica przeznaczyła ponad 8 mln zł. Decyzją Rady
Miasta wsparcie finansowe otrzymały zarówno obiekty wpisane do rejestru
zabytków jak i ujęte w gminnej ewidencji zabytków.

Rada
Miasta zdecydowała m.in. o dotacjach dla zabytków drewnianych. Miejskie dotacje otrzymały willa w stylu świdermajer
przy ul. Fletniowej 2 oraz drewniany dworek przy ul. Rosoła 19.

Więcej
na temat dotacji na remonty zabytków w 2020 r. znajduje się na stronie
internetowej Urzędu m.st. Warszawy.

Pełna lista dofinansowanych obiektów znajduje
się na stronie zabytki.um.warszawa.pl.