Objęcie taką formą wypoczynku wszystkich uczniów szkół i ośrodków specjalnych, np. z niepełnosprawnością intelektualną, a nie tylko z klas I-IV jak pozwala rozporządzenie, jest niezmiernie istotne. Dlatego zwróciłam się do MEN o taką możliwość. Niestety, dostaliśmy odmowę. Nauka zdalna i brak kontaktów z rówieśnikami są dużym obciążeniem dla uczniów. Tym większym są wyzwaniem dla uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców– mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Część uczniów z niepełnosprawnościami uczy się obecnie w trybie zdalnym. Przebywają w domach, bez możliwości bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami, nauczycielami i specjalistami. Pozostali uczą się w szkołach specjalnych, pracujących w trybie stacjonarnym i korzystają z zajęć opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych oraz specjalistycznych.

Zarówno dla jednych jak i drugich ogromne znaczenie ma kontakt bezpośredni – chcieliśmy im to wszystkim umożliwić w ramach zorganizowanej formy wypoczynku. A przy okazji wesprzeć też rodziców. Wiadomo, ile wyrzeczeń i zaangażowania wymaga od nich specjalistyczna opieka – dodaje wiceprezydent.

Uczniowie z orzeczeniami nie zawsze uczą się od 7 roku życia. Często ten obowiązek bywa odraczany lub dany etap edukacji jest niektórym uczniom wydłużany. W klasach I- IV w szkołach specjalnych uczą się więc dzieci w różnym wieku. Przyjęte przez MEN kryterium według którego półkolonie mogą być zorganizowane wyłącznie dla klas I-IV nie są więc w pełni adekwatne dla organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Miasto wystosowało w tej sprawie pismo do ministra Przemysława Czarnka w poniedziałek, 7 grudnia. W czwartek, 10 grudnia, otrzymało odpowiedź, że to niemożliwe – „przyjęte rozwiązanie dotyczące tegorocznych ferii zimowych, zgodnie z zapowiedzią Prezesa Rady Ministrów, ma na celu istotnie zmniejszenie mobilności uczniów i ich rodzin w następnych kilkunastu tygodniach. To działanie, dzięki któremu będzie można znacząco wpłynąć na powstrzymanie rozprzestrzeniania się COVID-19. Ze względu na określenie przez rząd jednego terminu ferii zimowych, tj. 4–17 stycznia 2021 r. oraz zezwolenie na organizowanie wyłącznie półkolonii r. dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej, nie ma zgody na organizowanie innych form wypoczynku, w tym wyjazdowych. W zaproponowanej formie wypoczynku – półkoloniach mogą uczestniczyć uczniowie niepełnosprawni z klas I-IV.”.

Ja działanie to oceniam jako krótkowzroczne i pozbawione empatii – dodaje Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

W czasie ostatniej „Zimy w mieście” (na początku 2020 roku) aż 52 proc. uczestników w szkołach specjalnych stanowili uczniowie z klas V-VIII.