Mobilizujemy
maksymalne siły – w gotowości do odśnieżania 2370 km pasów dróg jest ponad 300
pojazdów. Chodniki i przystanki – łącznie 3,4 mln m2 terenów dla pieszych – od
rana są odśnieżane i posypywane piaskiem.

Od
rana pługoposypywarki przejechały już ponad 5 tys. km. Kierowców prosimy o
przepuszczanie pojazdów służb oczyszczania miasta – pozwoli to na bezpieczne
odśnieżanie i posypywanie jezdni. Ze względów bezpieczeństwa apelujemy o
zachowanie maksymalnej ostrożności. Kierowcy powinni też zwrócić szczególną
uwagę na pojazdy komunikacji miejskiej.

Prognozy
pogody wskazują, że moment kulminacyjny i największe opady dopiero przed nami –
jesteśmy na to przygotowani.

Działania
służb oczyszczania miasta prowadzone są nieprzerwanie od samego rana i będą
trwały do momentu uzyskania oczekiwanego efektu.

Należy
jednak pamiętać, że trudno wymagać zupełnie oczyszczonej nawierzchni ulic i
chodników w trakcie długotrwałej zamieci – pełnego odśnieżenia można spodziewać
się około 4 godziny po ustaniu opadów.

W
podobnie trudnej sytuacji są zarządcy innych terenów, do których apelujemy o
nieprzerywanie działań.

W
związku z występującymi opadami śniegu przypominamy też właścicielom, ale także
zarządcom nieruchomości o obowiązku usuwania śniegu z dachów, sopli oraz
nawisów śnieżnych.

Szczególną
uwagę należy zwrócić na obiekty tymczasowe, wykorzystywane przy szpitalach i
przychodniach dla chorych na COVID-19 oraz budynki wielkopowierzchniowe, m.in.:
hipermarkety, hale targowe, sportowe i magazyny.

Mieszkańcy
mogą zgłaszać potrzebę interwencji, do Straży Miejskiej m.st. Warszawy na
telefon alarmowy 986.