Pandemia to ciężki czas dla
przedsiębiorców, niezależnie od branży nadal mierzą się z problemami i ciągłą
niepewnością. Dlatego stale oferujemy im konkretną pomoc. Warszawa nadal będzie
ich wspierać, bo bez nich nie ma szans na dobre życie w mieście i jego rozwój
– mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Karolina Zdrodowska, dyrektor koordynator ds.
przedsiębiorczości i dialogu społecznego w urzędzie m.st. Warszawy, podkreśla,
że miastu zależy na wspieraniu przedsiębiorców i rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie
w sytuacji, w której pandemia ograniczyła możliwości rozwoju wielu branż, a
niektóre całkowicie zamroziła. Stąd nasze wsparcie w
postaci m.in. obniżki opłat za czynsz i dzierżawę nieruchomości oraz ulgi w
opłatach podatkowych. Cały czas dostępne są także programy doradcze wsparcia
dla małych i średnich firm w Centrum Przedsiębiorczości Smolna
dodaje Zdrodowska.

Niższe czynsze
dla przedsiębiorców

Obniżka czynszów za lokale użytkowe była jedną z pierwszych form
pomocy udzielonej przez stolicę przedsiębiorcom w czasie pandemii. Drugą ważną
zmianą jest możliwość najmu na okres krótszy niż 10 lat. W przypadku lokali
położonych w parterach ciągów handlowo-usługowych najem będzie możliwy np. na 3
lata, z możliwością przedłużenia. Jest to odpowiedź na sygnały, jakie miasto
otrzymały od lokalnych przedsiębiorców. W
efekcie warszawscy najemcy miejskich lokali użytkowych otrzymali dotąd obniżkę
czynszów o łącznej wartości blisko 52 mln zł. Objęła ona ponad 42 proc.
lokali będących w kompetencjach Biura Polityki Lokalowej. Dodatkowo w 2021 r. czynsze te nie są
powiększane o wskaźnik inflacji. Dzięki temu najemcy oszczędzą kolejne 5 mln zł.

Wsparcie miasta objęło też ponad 800 dzierżawców i najemców
nieruchomości miejskich, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Skorzystali
oni z obniżki czynszów na łączną kwotę blisko 10,3 mln zł. To jednak nie
wszystko. Warszawa uwzględniła również ponad 1000 wniosków przedsiębiorców o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań
podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od środków
transportowych. To kolejne 3,5 mln zł, które pozostały w kieszeniach
właścicieli lokalnych firm.

 Szczególne
wsparcie dla restauratorów

Epidemia
szczególnie dotkliwie uderzyła w warszawskich restauratorów, którzy zostali
zmuszeni do ograniczenia lub całkowitego wstrzymania działalności. Miasto
pomaga im stanąć na nogi oferując różne formy wsparcia. Jedną z nich jest
obniżenie stawek za zajęcie przestrzeni na ogródki gastronomiczne. Stołeczni
radni na wniosek prezydenta m.st. Warszawy już w zeszłym roku zdecydowali, że
ze względu na pandemię do końca 2021 r. będą one niższe
aż o 75 procent.
Do Zarządu Dróg Miejskich (ZDM) wpłynęło ponad
450 wniosków o wydanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego pod uruchomienie
ogródków. Dla porównania w całym 2020 r. było ich mniej niż 500. Należy dodać,
że ogródki ustawiane są nie tylko na terenach zarządzanych przez ZDM, ale także
na działkach dzielnic czy Zarządu Terenów Publicznych.

 Pomoc Warszawy
dla branży gastronomicznej idzie dalej. Miasto zwolniło restauratorów
prowadzących sprzedaż alkoholu w swoich lokalach z opłaty II raty za
korzystanie z zezwoleń w tym roku. Dotyczy to ok. 2,7 tys. lokali gastronomicznych, które posiadają takie
zezwolenia. Ratusz szacuje, że właściciele restauracji w stolicy oszczędzą na
tym łącznie ok. 5 mln zł.

Fachowe doradztwo
dla biznesu

Wsparcie Warszawy dla przedsiębiorców nie
ograniczyło się tylko do obniżania danin na rzecz samorządu. W czasie epidemii
nieprzerwanie działał miejski punkt informacyjny w Centrum Przedsiębiorczości
Smolna (CPS). Tu właściciele małych i średnich firm mogą zasięgnąć eksperckiej
porady m.in. z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, form
pomocy przedsiębiorcom w ramach tarcz antykryzysowych czy dostępnych źródeł
dofinansowania biznesu. Od początku pandemii
konsultanci punktu informacyjnego CPS obsłużyli ponad 2 742
przedsiębiorców i osób planujących otworzyć działalność gospodarczą.