Willy Brandt był pierwszym kanclerzem RFN, który
odwiedził Polskę po 1945 roku. Podczas wizyty w Warszawie podpisał układ
pomiędzy Polską a RFN o podstawach normalizacji ich wzajemnych stosunków, który
uznaje zachodnią granicę Polski, biegnącą wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej.

Kanclerz Niemiec podczas wizyty w Polsce złożył
wieniec przed Grobem Nieznanego Żołnierza oraz przed pomnikiem Bohaterów Getta.
Przed tym ostatnim zdobył się na gest wykraczający poza protokół dyplomatyczny.
Na stopniach Pomnika Bohaterów Getta ukląkł na oba kolana, trwając przez chwilę
w zadumie. Ten spontaniczny gest jest interpretowany jako wyrażona w imieniu
narodu niemieckiego prośba o wybaczenie zbrodni hitlerowskich. Sam kanclerz po
latach tak wspomina tę sytuację: Nad otchłanią niemieckiej historii, pod
ciężarem milionów zamordowanych, uczyniłem to, co robią ludzie, kiedy brakuje
im słów
.

Rada Warszawy, upamiętniając tamto wydarzenie, nazwała
skwer u zbiegu ulic Karmelickiej i Edelmana skwerem Willy’ego
Brandta. 20 lat temu został odsłonięty w tym miejscu pomnik Willy’ego Brandta.

W imieniu Prezydenta
m.st. Warszawy 7 grudnia zostały złożone wiązanki w przy pomnikach: Bohaterów Getta, Powstania Warszawskiego i Willy’ego
Brandta.